Срещи и изложби


В25.05.2015 г. аня Щерева с автограф за читателите ни
25.05.2015г.

25.05.2015 г. Ваня Щерева даде автограф за читателите на библиотеката ни.


В25.05.2015 г. аня Щерева с автограф за читателите ни
В25.05.2015 г. аня Щерева с автограф за читателите ни