Срещи и изложби


Изграждане на гражданска позиция по проблемите на изоставените деца
11.02.2015г.

Доброволци към читалището проведоха обучение с цел изграждане на гражданска позиция по проблемите на изоставените деца. Присъстващите бяха информирани какви са трудностите, които срещат тези деца, какво се случва с тях, когато биват изоставени. Всички ние трябва да сме чувствителни по тези проблеми, защото България е на едно от водещите места по брой изоставени деца.
Доброволците споделиха, че тези деца имат проблеми с близостта, тъй като са изоставени от най-ранното детство. Обясниха как се изгражда привързаност, колко важна е близката емоционална връзка, колко е важно децата да имат значим възрастен, да имат приоритетна връзка, модел, пример на който да се доверят, на който да споделят.  Връзката на доверие и привързаност се изгражда още в най-ранна възраст.  В институция  връзката се нарушава, което води до трудности в общуването и до безразборна привързаност, която поставя децата в риск.
Основната цел на обучението беше да информира колкото се може повече хора за това, че в страната има изградена система за предоставяне на социални услуги, така че да се стесни входа за настаняване на деца в институции и за реформата в самата институционална грижа.
Участниците в обучението се изказаха в подкрепа на това децата да растат в семейна среда или при близки и роднини и едва тогава, когато има отказ от тяхна страна да се търсят приемни семейства и накрая остава приема на децата в институции.
Темата е много важна за страната ни и затова хората трябва да бъдат информирани. Така те също биха насочвали правилно семействата с такива проблеми към съответните социални услуги.
Благодарим на доброволците и очакваме да проведат нови дискусии по актуални теми сред местната общност.