Срещи и изложби


Изпити в Градската школа по изкуствата
30.01.2012г.

Първият срок в Градската школа по изкуствата ще приключи с провеждане на изпити по изучаваните музикални инструменти и солфеж на 30 и 31.01.2012 г. в читалището.