Проекти


През 2009 година библиотеката при читалище "Христо Ботев" кандидатства с проект по програма "Българските библиотеки- съвременни центрове за четене и информираност" на стойност над 8 000 лв.
През 2019 г. библиотеката спечели проект по Програма "Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност" на стойност 1051 лв.