Срещи и изложби


Табло, посветено на 10. от основаването на ЛК
30.11.2017г.

На 30.11.2016 г. тържествено чествахме 10 години от основаване на литературен клуб "Алеко Константинов" към читалището ни. На тази годишнина беше посветено и таблотго с фотоси из живота на клуба през тези 10 години. То беше поставено във фоайето на читалището.


Табло, посветено на 10. от основаването на ЛК