Срещи и изложби


Табло със снимки за ЛК "Ал. Константинов"
30.11.2016г.

По повод 10 години от основаването на литературния клуб "Алеко Константинов" към читалището направихме табло със снимки и го поставихме във фоайето на сградата.


Табло със снимки за ЛК