Защо децата трябва да учат музика?Защо децата трябва да изучават музика?
Музикалните занимания възпитават воля, търпение и дисциплина, при условие, че детето се занимава с инструмента постоянно- и през зимата, и през лятото, и в почивни и делнични дни.
През различните епохи  музика са учили всички аристократи. Много успешни хора, работещи в различни области, също са се занимавали с изучаване на музикален инструмент.
Хората, които свирят и пеят, говорят и пишат по-добре, по-лесно запомнят чужди думи, бързо усвояват граматиката, мислят по- логически. Такива велики литератори, като Тургенев, Пастернак, Толстой, Жан-Жак Русо, Ромен Ролан, знаели не един чужд език и препоръчвали на всички бъдещи полиглоти да се занимават с музика.
Музикалните занимания развиват навика за общуване, т. е. комуникативните умения. През годините на своето обучение детето се запознава с различни музикални личности- Моцарт, Бах, Шуберт и др. Свирейки техните произведения то се превъплътява и донася до публиката техния характер, чувствителност, глас и жестове. Музикалното дете като правило е открито, духовно, възпитано.
Музиката разкрива емоции и възпитава духовни качества.
Родителите трябва да знаят и да обяснят на своето дете, че заниманието с музика е не лек труд и че   плодовете на този труд  детето може да види едва  след няколко години. Затова е необходимо търпение и от родителите и от децата. Не очаквайте, че за два-три месеца вашето дете ще засвири  великолепно сложни произведения, това е невъзможно. Музикалното израстване става постепенно.
Необходимо е родителите да се занимават с детето, а не да чакат педагога да направи велик музикант от него с два урока в седмицата. Заниманията с музика трябва да бъдат ежедневни, за да се усъвършенства детето. Постепенно заниманията с музика му носят удовлетворение, стават по-интересни за него и то започва не просто да слуша музика, а наистина да я чува и да я разбира.
За да постигне успех в изучаването на музикален инструмент на детето е необходима поддръжката и разбирането на близките му, любими хора, т. е. на неговите родители.