Срещи и изложби


11.10.2021 Есенна изложба от детски рисунки
11.10.2021г.

11.10.2021 г. Във фоайето на читалището подредихме изложба на рисунки на ученици от 4-ти "А" клас на СУ "Георги Брегов" с класен ръководител г-жа Радка Личкова. Темата на изложбата е есента. Много се постараха децата и наистина картините са пъстри, каквато е и есента.


 11.10.2021  Есенна изложба от детски рисунки
 11.10.2021  Есенна изложба от детски рисунки
 11.10.2021  Есенна изложба от детски рисунки
 11.10.2021  Есенна изложба от детски рисунки
 11.10.2021  Есенна изложба от детски рисунки