Срещи и изложби


01-05.07.2023 г. ФВФ "Гергана" на фестивал в Албания.
05.07.2023г.

01-05.07.2023 г. ФВФ "Гергана" с художестевн ръководител Ангел Ценов участва в международен фестивал "Фестивални дни в Албания" в гр. Дурас, Албания. Наградена е с диплом за отлично представяне. Специално за участието във този фестивал беше изработено знаме с логото на формацията.


01-05.07.2023 г. ФВФ
01-05.07.2023 г. ФВФ
01-05.07.2023 г. ФВФ