Срещи и изложби


01.02.2021 г. Възобновяват се заниманията в школите на читалището
01.02.2021г.

От понеделник, 01.02.2021 г.,се възстановява присъственото обучение в школите към читалището.