Срещи и изложби


01.09.2010 г. Прием на ученици в Градската школа по изкуствата към читалището
10.07.2010г.

От  1 септември 2010 година започва приема на нови ученици и презаписването на ученици в по- горно ниво на обучение в класовете на Градската школа по изкуствата при читалище "Христо Ботев"- Пазарджик.
За учебната 2010/2011 г. в школата ще се изучават следните музикални инструменти: пиано, цигулка, акордеон, китара. Набират се ученици и в класовете по народно пеене, модерен балет и класически балет.
Тел. за справка:034/ 48 30 67