Срещи и изложби


01.10.2012 г.Ден на поезията , музиката и възрастните хора
01.10.2012г.

На 1 октомври 2012 г. от 15.00 ч.  се състоя рецитал на произведения на творците от литературен клуб "Алеко Константинов" при НЧ"Хр. Ботев-1897 г." пред членовете на пенсионерски клуб № 8 в Пазарджик. Това беше и първата сбирка за членовете на този нов клуб в Пазарджик. Пред препълнената зала, имаше дори и провостоящи, се изявиха Петко Генуров,  Костадин Ваклев, Виолетка Шахларска, Елена Панайотова, Василка Велева, Стоя Пирдопска и Мария Добрева. Бяха прочетени стихове и на Йорданка Шуманова. Музикален поздрав към всички поднесоха учениците на г-н Чавдар Ралчев от школата при читалището- акордеонистите Дамян Узунов и Николай Маринов.
Ръководството на читалището осигури награда-книга за всички участници в поетичната изява. Г-жа Минка Илиева, председател на Клуба на творците при СОСЗР- Пазарджик, поздрави всички участници и членове на новия пенсионерски клуб № 8 в града. Литературният клуб "Алеко Константинов" при НЧ "Хр. Ботев-1897 г." благодари на секретарката на читалището Веска Минова за грижите и вниманието, което проявява към тях. Най-доволен може би беше председателя на пенсионерски клуб № 8 Райчо Калъпов, който благодари на всички и същевременно получи много благодарности за успешното начало на творческия сезон в клуба.
Успех, приятели! Благодарим Ви!


01.10.2012 г.Ден на поезията , музиката и възрастните хора
01.10.2012 г.Ден на поезията , музиката и възрастните хора
01.10.2012 г.Ден на поезията , музиката и възрастните хора
01.10.2012 г.Ден на поезията , музиката и възрастните хора
01.10.2012 г.Ден на поезията , музиката и възрастните хора