Срещи и изложби


02.06.2019 г. Дарение на книги от Тодор Батаклиев.
02.06.2019г.

02.06.2019 г. Библиотеката при читалището беше посетена от сина на проф. Иван Батаклиев - Тодор Батаклиев, който дари книги и архивни броеве на в. "Знаме".


02.06.2019 г. Дарение на книги от Тодор Батаклиев.
02.06.2019 г. Дарение на книги от Тодор Батаклиев.
02.06.2019 г. Дарение на книги от Тодор Батаклиев.