Срещи и изложби


02.11.2016 г. ЛК "Ал. Константинов" гостува в с. Черногорово
02.11.2016г.

Творците от литературен клуб "Алеко Константинов" към читалището ни посетиха село Черногорово. Те бяха гости на самодейците от читалището в селото. Посетиха местната църква "Св. Харалампий", разгледаха етнографската сбирка в читалището и участваха в специална литературно-музикална програма между творците от двете читалища.02.11.2016 г. ЛК
02.11.2016 г. ЛК
02.11.2016 г. ЛК
02.11.2016 г. ЛК
02.11.2016 г. ЛК