Срещи и изложби


03.06.2015 г. Екскурзия в библиотеката
03.06.2015г.

На 3 юни 2015 г. ученици от първи клас на училище "Климент Охридски" с преподавател Мария Шушнева посетиха библиотеката на читалището. Те се запознаха с молбата на книгата, с правилника за вътрешния ред в библиотеката. С интерес разгледаха детските енциклопедии.  Разходиха се из библиотеката и видяха мястото на книгите, подходящи за тяхната възраст, припомниха си много приказки, разглеждайки книжките. След това г-жа Шушнева им прочете приказката на Елин Пелин "Чохеното контошче". Учениците показаха своите умения за четене като задаваха гатанки на своите съученици, четейки ги от книги като "Български народни гатанки". Някои от учениците рецитираха стихове, които са научили в училище. Децата споделиха как пазят своите книги и обещаха да пазят и книгите заети от библиотеката.
Като подарък, от това свое първо посещение в библиотеката, учениците получиха книжка с разделител.


03.06.2015 г. Екскурзия в библиотеката
03.06.2015 г. Екскурзия в библиотеката
03.06.2015 г. Екскурзия в библиотеката
03.06.2015 г. Екскурзия в библиотеката
03.06.2015 г. Екскурзия в библиотеката