Срещи и изложби


03.10.2009 г. Прием за вокални изпълнители във ВИГ"Доминанта"
03.10.2009г.

03.10.2009 г. Читалище "Христо Ботев"- гр. Пазарджик обявява прием на вокални изпълнители за вокално- инструменталната група "Доминанта" с худ. ръководител Ира Чолакова. Ще бъдат приемани изпълнители с добри певчески способности. Възрастовата граница е до 16 години.