Срещи и изложби


03.11.2011 г. Представяне на книгата на Катя Зографова "Неканоничният Вазов"
03.11.2011г.

Катя Зографова  представи своята книга "Неканоничният Вазов" в малкия салон на читалището от 17.00 ч. на 3 ноември 2011 г. Продрум Димов в своето слово за авторката и книгата й каза, че творбата й се състои от девет студии върху различни теми, свързани с житейското и творческо дело на големия народен поет.  Авторката ни прави съпричастни на някои интересни и любопитни страници за Вазов, голяма част от които са малко познати в средите на широката ни общественост.  Приятно е усещането, когато Катя Зографова ни пренася в атмосферата на уникалното приятелство на поета с Константин Величков. Те се срещат през 1872 г. в Цариград. Ето как Вазов изповядва значимостта на това неповторимо духовно родство:
"Ний в живота братя бяхме,
същи славяхме кумири,
дружно страдахме и пяхме
на сродените си лири."
В книгата си авторката е посветила значителен брой страници на интимния живот на Вазов. Катя Зографова се опира на конкретни и достоверни източници, факти и документи,
Не по-малко атрактивна е и главата "Трапезата на патриарха" в която вкусваме от патриархалната прелест на кулинарните навици на Вазов.
Книгата е обогатена с интересен документален, мемоарен материал, с редки фотографии, някои от които се публикуват за пръв път, факсимилета на ръкописи, автографи и посвещения.
Катя Зографова  ни показва истинския Вазов, с неочаквани прояви в личния му живот и в творчеството му.
Присъстващите зададоха много въпроси на авторката, която пространно отговаряше на всеки един. Всички се вълнуваха от личността на Иван Вазов и искаха да научат нещо повече за него от човек като Катя Зографова, която е прочела много материали и знае интересни неща за поета.
С цветя и обещание за нови срещи се разделихме с Катя Зографова и оставаме в очакване на новите й творби.


03.11.2011 г. Представяне на книгата на Катя Зографова
03.11.2011 г. Представяне на книгата на Катя Зографова
03.11.2011 г. Представяне на книгата на Катя Зографова
03.11.2011 г. Представяне на книгата на Катя Зографова