Срещи и изложби


04.02.2024 г. Ученици от ГШИ участват в Зимни музикални вечери 2024
04.02.2024г.

04.02.2024 г. Ученици от Градската школа по изкуствата при читалището взеха участие във фестивала Зимни музикални вечери "Проф. Иван Спасов" 2024. Матинето се състоя в зала "Маестро Георги Атанасов" от 11 ч. Четиринадесет изпълнения включваше участието на школата във фестивалното матине.


Списък на участниците в Зимни музикални вечери 2024 »
04.02.2024 г. Ученици от ГШИ участват в Зимни музикални вечери 2024
04.02.2024 г. Ученици от ГШИ участват в Зимни музикални вечери 2024
04.02.2024 г. Ученици от ГШИ участват в Зимни музикални вечери 2024
04.02.2024 г. Ученици от ГШИ участват в Зимни музикални вечери 2024
04.02.2024 г. Ученици от ГШИ участват в Зимни музикални вечери 2024