Срещи и изложби


04.06.2023 г. Ученици от ГШИ на конкурс в гр. Пловдив
04.06.2023г.

04.06.2023 г. Ученици от класа по акордеон на Иво Ралчев участваха в 23-ти национален музикилен конкурс "Милчо Петров" организиран от НЧ "Шалом Алейхем-1945" - гр. Пловдив. Получиха следните награди: Иво Ибушев - 7 г., първа награда; Спас Цветков - 14 г., първа награда; Димитър Колчаков - втора награда. Ученичката по пиано на Галина Петрова - Стоянка Попова е наградена с поощрителна награда.


04.06.2023 г. Ученици от ГШИ на конкурс в гр. Пловдив
04.06.2023 г. Ученици от ГШИ на конкурс в гр. Пловдив