Срещи и изложби


04.09.2020 г. Подрязване на дърветата около читалището
04.09.2020г.

04.09.2020 г. След няколко писма на читалищното настоятелство до г-н Тодор Попов, кмет на Община Пазарджик, днес беше почистен района зад читалищната сграда. Всички ненужни клони бяха отрязани и съответно извозени от служители на  Общината. Сега сме доволни, защото постоянното натрупване на листа и клони в улуците на читалището създаваше проблеми при силни дъждове и снегове.
Благодарим!


04.09.2020 г. Подрязване на дърветата около читалището
04.09.2020 г. Подрязване на дърветата около читалището
04.09.2020 г. Подрязване на дърветата около читалището
04.09.2020 г. Подрязване на дърветата около читалището