Срещи и изложби


05.11.2014 г. Екскурзия в библиотеката
05.11.2014г.

Днес направихме екскурзия в библиотеката с деца от  втора група на ОДЗ "Пролет"- Пазарджик. Те бяха запознати с детските книжки, с Молбата на книгата, с начина по който се става читател в библиотеката. Като подарък получиха книгоразделител.


05.11.2014 г. Екскурзия в библиотеката
05.11.2014 г. Екскурзия в библиотеката
05.11.2014 г. Екскурзия в библиотеката
05.11.2014 г. Екскурзия в библиотеката
05.11.2014 г. Екскурзия в библиотеката