Срещи и изложби


05.12.2019 г. Екскурзия в библиотеката с ученици от ОУ "Ст. Захариев"
05.12.2020г.

05.12.2019 г. Екскурзия в библиотеката с ученици от първи и втори клас на ОУ "Стефан Захариев" с класен ръководител г-жа Колибанекова.
С голям интерес децата разгледаха мястото обособено за подреждане на детската литература в библиотеката. Научиха как се подреждат книгите, къде са романите за деца, видяха, че книжките със стихотворения също са поставени на отделно място. Радваха се на богато илюстрираните книжки с приказки, а най-дълго разглеждаха детските енциклопедии. Заедно разгърнахме страниците на атласа на света, на детската библия, на великите географски открития. Трудна се оказа за учениците раздялата с това вълшебно място - библиотеката, но уроците ги чакаха.
Пожелахме си весели празници и нови срещи!


05.12.2019 г. Екскурзия в библиотеката с ученици от ОУ
05.12.2019 г. Екскурзия в библиотеката с ученици от ОУ
05.12.2019 г. Екскурзия в библиотеката с ученици от ОУ
05.12.2019 г. Екскурзия в библиотеката с ученици от ОУ
05.12.2019 г. Екскурзия в библиотеката с ученици от ОУ