Срещи и изложби


06.03.2019 г. Премиера на книга на Надежда Захариева.
06.02.2019г.

На 06.03.2019 г. от 17.00 ч. в залата на читалището се състоя премиера на новата поетична книга на Надежда Захариева "Кога - налице, кога - наопаки". Авторката разказа за живата си с поета Дамян Дамянов. Изнесе и рецитал по свои стихове. Кратък литературен анализ на новите й стихове направи литераторката Пенка Генурова. Много приятели и почитатели на творчеството на Надежда Захариева посетиха това интересно събитие.


06.03.2019 г. Премиера на книга на Надежда Захариева.
06.03.2019 г. Премиера на книга на Надежда Захариева.
06.03.2019 г. Премиера на книга на Надежда Захариева.
06.03.2019 г. Премиера на книга на Надежда Захариева.
06.03.2019 г. Премиера на книга на Надежда Захариева.