Срещи и изложби


06.04.2016 г. Изложба от детски рисунки
06.04.2016г.

На 06.04.2016 г. във фоайето на читалището подредихме изложба "Пролет" с оцветени рисунки от учениците от втори клас на ОУ "Ст. Захариев", с класен ръководител г-жа Славяна Русева.


06.04.2016 г. Изложба от детски рисунки