Срещи и изложби


06.04.2016 г. Творческа среща между два клуба
06.04.2016г.

На 6 април 2016 г. в малката зала на читалището се състоя творческа среща между членовете на литературен клуб "Алеко Константинов" към НЧ "Хр. Ботев-1897 г." и певиците от народния хор "Надежда" към пенсионерски клуб № 2 в града. Тя се превърна в един своеобразен маратон на четенето и пеенето. Със свои произведения, посветени предимно на пролетта се представиха Мария Нейчева, Костадин Ваклев, Петко Генуров, Виолетка Шахларска, Пенка Димитрова, Ваня Аргирова, Василка Велева, Йорданка Шуманова. Председателят на читалището г-н Александър Арнаудов беше подготвил увлекателно представяне на един от учителите в Пазарджик в периода на Възраждането - Никифор Попконстантинов. Народният хор "Надежда" с ръководител Пенка Чаева и корепетитор Пламен Тошев изпълни популярни и обичани народни песни. Музикалните изпълнения бяха подкрепени и от талантливия акордеонист и преподавател в читалището ни Чавдар Ралчев. Всички присъстващи останаха доволни, че получиха възможност да изявят своя талант, да се срещнат със съмишленици, с хора на изкуството. Председателят на литературния клуб Петко Генуров поднесе цветя на г-жа Чаева в знак на благодарност за съдействието при осъществяване на това приятно събитие.


06.04.2016 г. Творческа среща между два клуба
06.04.2016 г. Творческа среща между два клуба
06.04.2016 г. Творческа среща между два клуба
06.04.2016 г. Творческа среща между два клуба
06.04.2016 г. Творческа среща между два клуба