Срещи и изложби


07,06.2012 г.Екскурзия в библиотеката
07.06.2012г.

Деца от детска градина "Радост" посетиха библиотеката при читалището. Те имаха възможност да се запознаят с детските книжки и енциклопедии, да разгледат библиотеката, сами да си изберат книги и да ги разлистят. Децата проявиха голям интерес към книгите за тяхната възраст. Г-жа Мацева ги запозна с някои по-интересни статии в детските енциклопедии. Всички бяха доволни от посещението в библиотеката.


07,06.2012 г.Екскурзия в библиотеката
07,06.2012 г.Екскурзия в библиотеката
07,06.2012 г.Екскурзия в библиотеката
07,06.2012 г.Екскурзия в библиотеката
07,06.2012 г.Екскурзия в библиотеката