Срещи и изложби


07.06.2021 г. Изложба от детски рисунки
07.06.2021г.

07.06.2021 г. Във фоайето на читалището подредихме изложба от рисунки на учениците от първи "Б" клас на СУ "Георги Брегов" с класен ръководител г-жа Елисавета Радева.


07.06.2021 г. Изложба от детски рисунки
07.06.2021 г. Изложба от детски рисунки
07.06.2021 г. Изложба от детски рисунки