Срещи и изложби


08.06.2017 г. Екскурзия в библиотеката
08.06.2017г.

 На 08.06.2017 г. библиотеката ни беше посетена от учениците в занималната на г-жа Гергана Яшева. Те се запознаха с основните правила за подреждане на фонда в библиотеката, с правилника за вътрешния й ред. Разгледаха с интерес детските енциклопедии и се научиха как трябва да търсят в тях необходимите им материали. Накрая г-жа Яшева прочете приказката на Ангел Каралийчев "Майчина сълза" и децата разгледаха книгите на този автор, които библиотеката притежава.

08.06.2017 г. Екскурзия в библиотеката
08.06.2017 г. Екскурзия в библиотеката
08.06.2017 г. Екскурзия в библиотеката
08.06.2017 г. Екскурзия в библиотеката
08.06.2017 г. Екскурзия в библиотеката