Народно читалище “Христо Ботев” гр. Пазарджик

Срещи и изложби

08.06.2021 г. Екскурзия в библиотеката с децата от детска градина 08.06.2021 г. Екскурзия в библиотеката с децата от детска градина 08.06.2021 г. Екскурзия в библиотеката с децата от детска градина 08.06.2021 г. Екскурзия в библиотеката с децата от детска градина 08.06.2021 г. Екскурзия в библиотеката с децата от детска градина
08.06.2021г.

08.06.2021 г. Екскурзия в библиотеката на децата от детска градина "Пролет". Запознахме ги с Молбата на книгата. След като и те споделиха как пазят своите книжки имаха възможност да разгледат книгите с приказки. Настана такова оживление, разглежзаха, показваха си книжките едни на други, възхищаваха се от рисунките.
Последва екскурзия в библиотеката. На децата им хареса обиколката из нея, гледаха с любознателни очи, питаха за всичко, което им правеше впечатление. Научиха къде и как са подредени детските книги, къде се пазят вестници и списанията.
Надяваме се да сме запалили искрица любов към книгата в детските сърчица!