Срещи и изложби


08.11.2022 г. Урок с ученици от ОУ "Св. Климент Охридски"
08.11.2022г.

08.11.2022 г. В малката зала на читалището от 8.00 ч. се проведе съвместно събитие с учениците от шести "а" клас на ОУ "Св. Климент Охридски" с преподавател по БЕЛ г-жа Елена Пенова, посветено на будителите, читалищата и народния поет Иван Вазов. То бе част от Националната програма "Осигуряване на съвременна сигурна и достъпна образователна среда. Модул 4: Библиотеките като образователна среда.
Урокът започна с мозъчна атака: Кои хора са будители? Децата бързо отговориха: родолюбци, борци за свобода, борци за просвета и образование и още, и още...
Г-жа Веска Минова, домакин от страна на читалището, запозна учениците със създаването на първите читалища в България, с тяхната мисия на будители, с родолюбивата искра, която разпръскват и до днес. Тя се спря подробно на историята на НЧ "Христо Ботев-1897 г." - основаване, първи членове на читалището, прерастването му от библиотека с читалня в културна институция с различни форми на работа с хора от всички възрасти. Във втората част на своето изложение г-жа Минова представи любопитни факти, свързани с написването и издаването на романа "Под игото" на Иван Вазов. За всички участници в събитието запомнящ ще остане комикса на френския художник Жак Наре издаден през 1969 г. Те се докоснаха и разгледаха с любопитство българското изданието на комикса от 2019 г.
Урокът за Вазов продължи с разглеждане на стихотворението му "Отечество любезно как хубаво си ти" написано през 1882 г. С помощта на г-жа Елена Пенова учениците отговориха на въпроси за чувствата, които буди то у тях, за изразните средства, които използва автора и за болката му от следосвобожденската действителност в България.
За любовта си към България споделиха и децата като прочетоха свои есета и съчинения на тази тема.
Срещата завърши с думите на Иван Вазов, цитирани от г-жа Пенова: "Аз пях за България, защото я обичах. Аз насадих в младите души вяра и обич към своето, защото бях истински син на България."
Така завърши урокът по литература с учениците от ОУ "Св. Климент Охридски" проведен на светъл ден - Денят на Архангел Михаил!08.11.2022 г. Урок с ученици от ОУ
08.11.2022 г. Урок с ученици от ОУ
08.11.2022 г. Урок с ученици от ОУ
08.11.2022 г. Урок с ученици от ОУ
08.11.2022 г. Урок с ученици от ОУ