Срещи и изложби


09.01.2018 г. Изложба, посветена на 140 г. от Освобождението на Пазарджик
09.01.2018г.

09.01.2018 г. Във фоайето на читалището беше подредена изложбе, посветена на 140 години от Освобождението на Пазарджик от османско владичество.


09.01.2018 г. Изложба, посветена на 140 г. от Освобождението на Пазарджик
09.01.2018 г. Изложба, посветена на 140 г. от Освобождението на Пазарджик
09.01.2018 г. Изложба, посветена на 140 г. от Освобождението на Пазарджик