Срещи и изложби


09.03.2023 г.Урок за Христо Ботев с подготвителната група на детска градина "Пролет"
09.03.2023г.

09.03.2023 г. Урок за поета и революционер Христо Ботев беше проведен в читалищната библиотека с децата от подготвителната група при детска градина "Пролет" с преподавател г-жа Таня Ръжанкова.
Библиотекарката Ива Боева припомни на бъдещите първокласници кой е Христо Ботев и събитията, с които го свързваме. Показа им и табла с фотоси, разказващи за неговия живот и дело.
След това децата направиха екскурзия в библиотеката. Научиха как се подреждат книгите в библиотеката, къде се намират книжките за тяхната възраст, как трябва да пазят книгите, за да ги запазят чисти и здрави.
С голям интерес разгледаха детските книги и слушаха приказките, които им прочетоха двете госпожи - Ръжанкова и Боева.


09.03.2023 г.Урок за Христо Ботев с подготвителната група на детска градина
09.03.2023 г.Урок за Христо Ботев с подготвителната група на детска градина
09.03.2023 г.Урок за Христо Ботев с подготвителната група на детска градина
09.03.2023 г.Урок за Христо Ботев с подготвителната група на детска градина
09.03.2023 г.Урок за Христо Ботев с подготвителната група на детска градина