Срещи и изложби


09.06.2014 г. и 10.06.2014 г.- изпити в ГШИ
06.06.2014г.