Срещи и изложби


09.06.2023 г. Концерт-продукция на класа по акордеон.
09.06.2023г.

09.06.2023 г. Концерт-продукция на класа по акордеон с преподавател Иво Ралчев от ГШИ при читалището.


09.06.2023 г. Концерт-продукция на класа по акордеон.
09.06.2023 г. Концерт-продукция на класа по акордеон.
09.06.2023 г. Концерт-продукция на класа по акордеон.
09.06.2023 г. Концерт-продукция на класа по акордеон.
09.06.2023 г. Концерт-продукция на класа по акордеон.