Срещи и изложби


1-2.04.2023 г. Още снимки от участието на БШ "Марина" в конкурса в гр. Сандански.
01.04.2023г.

Снимки от участието на БШ "Марина" в конкурс в гр. Сандански.


1-2.04.2023 г. Още снимки от участието на БШ
1-2.04.2023 г. Още снимки от участието на БШ
1-2.04.2023 г. Още снимки от участието на БШ
1-2.04.2023 г. Още снимки от участието на БШ
1-2.04.2023 г. Още снимки от участието на БШ