Срещи и изложби


11.04.2016 г. Започва ремонт в читалището
04.04.2016г.

Днес започна ремонт в читалището., благодарение на Община Пазарджик.


11.04.2016 г. Започва ремонт в читалището
11.04.2016 г. Започва ремонт в читалището
11.04.2016 г. Започва ремонт в читалището
11.04.2016 г. Започва ремонт в читалището
11.04.2016 г. Започва ремонт в читалището