Срещи и изложби


13.05.2022 г. Урок за Държавен архив-Пазарджик
13.05.2022г.

13.05.2022 г. Три институции в града си подадоха ръка и осъществиха интересно събитие. НЧ "Христо Ботев-1897 г."-Пазарджик, Държавен архив-Пазарджик и учениците от четвърти "А" клас на СУ "Георги Брегов" с класен ръководител Радка Личкова бяха щастливи да участват в урок, посветен на културно-информационен институт с утвърдено име в Пазарджишкия регион, какъвто е Държавен архив-Пазарджик. Експерт Нонка Нейчева в своята лекция подчерта, че основната задача на Архива е да комплектува и съхранява архивни материали, създадени от държавни и общински институции, както и документи на личности с местно значение. Архивът организира и осъществява използването на събраното документално богатство. Пазарджишкият архив съхранява над 146 лични фонда. По-голяма част от тях са постъпления от дарения. Тук са личните архиви на поетите Никола Фурнаджиев, Теодор Траянов и Димитър Бояджиев, на художниците Стоян Василев, Георги Герасимов и Георги Машев. Експерт Нонка Нейчева обърна внимание на това, че архивните фондове на Иван Соколов, участник в Априлското въстание, на Иван Чунчев - първия кмет на града, на ген. Гурко Мархолев, участвал в превземането на Одрин в Балканската война, на Михаил Такев, държавник и политик, на проф. Атанас Божков са много богати и интересни. Тя подчерта, че Държавен архив-Пазарджик е много важна институция, която съхранява документалната памет на областта. Учениците он СУ "Георги Брегов" бяха запознати от експерт Нейчева подробно с архивния фонд на художника Стоян Василев. За целта тя им показа каталог ат изложба на художника от 1936 г., негови свидетелства и дипломи за завършено образование, лични негови снимки и репродукции на картините му.
Библиотекарката Веска Минова изненада учениците  като им показа книги от личната библиотека на Стоян Василев. Децата разгръщаха с интерес страницитне на художествените албуми и се възхищаваха на сътвореното от талантливи художници.
Разказът на експерт Нейчева продължи с представяне на изданията на Държавен архив-Пазарджик, които тя подари на класната ръководителка на четвърти "А" клас от СУ "Георги Брегов" г-жа Радка Личкова.
Този урок породи голямо желание у децата да посетят Държавен архив-Пазарджик и на място да се запознаят с неговата дейност.


13.05.2022 г. Урок за Държавен архив-Пазарджик
13.05.2022 г. Урок за Държавен архив-Пазарджик
13.05.2022 г. Урок за Държавен архив-Пазарджик
13.05.2022 г. Урок за Държавен архив-Пазарджик
13.05.2022 г. Урок за Държавен архив-Пазарджик