Срещи и изложби


13.06.2018 г. Закриване на творческия сезон с ЛК "Ал. Константинов"
13.06.2018г.

На 13.06.2018 г. творците от литературния клуб "Алеко Константинов" се събраха на последното си занимание през творческия сезон 2017/2018. Срещата откри председателя на клуба Петко Генуров, който направи кратък преглед на дейността на клуба за изминалия период. Той благодари на всички за активното им участие във всички събития, които са осъществили в клуба. Благодари и на секретаря на читалището, В. Минова, за грижите, които полага за творците. Последва свободна литературно-музикална програма. Василка Велева ни пя любими песни, Виолетка Шахларска рецитира свои интересни стихове, а П. Генуров прочете няколко незабравими стихотворения от Дамян Дамянов.
Желаем на творците да бъдат посетени от музата на литературата, вследствие на което да ни зарадват с нови произведения!
Весела вaканция!


13.06.2018 г. Закриване на творческия сезон с ЛК
13.06.2018 г. Закриване на творческия сезон с ЛК
13.06.2018 г. Закриване на творческия сезон с ЛК
13.06.2018 г. Закриване на творческия сезон с ЛК
13.06.2018 г. Закриване на творческия сезон с ЛК