Срещи и изложби


14.05.2009 г. Премиера на книгата "Попътни страници"от Продрум Димов
14.05.2009г.

14.05.2009 г. В зала "Устрем" в Младежки дом - Пазарджик читалището организира премиера на книгата на Продрум Димов "Попътни страници". Авторът и книгата бяха представени от Наташа Манолова.


14.05.2009 г. Премиера на книгата
14.05.2009 г. Премиера на книгата
14.05.2009 г. Премиера на книгата