Срещи и изложби


14.05.2009 г. Рецитал в библиотеката
14.05.2009г.

14.05.2009 г. В библиотеката на читалището малките ученици от втори клас на СОУ "Георги Брегов" - Пазарджик, изнесоха рецитал, посветен на България. Класната ръководителка Маргарита Керемидчиева беше работила добре с децата и се получи един хубав празник.


14.05.2009 г. Рецитал в библиотеката
14.05.2009 г. Рецитал в библиотеката
14.05.2009 г. Рецитал в библиотеката
14.05.2009 г. Рецитал в библиотеката
14.05.2009 г. Рецитал в библиотеката