Срещи и изложби


14.06.2023 г. Закриване на творческия сезон в ЛК
14.06.2023г.

14.06.2023 г. Закриване на творческия сезон 2022/2023 г. в литературния клуб "Алеко Константинов" при читалището. Председателят Петко Генуров прави отчет за дейността на клуба и чете дружески шаржове за всеки един от членовете на клуба. Творците дават предложения за бъдещата дейност на клуба и четат свои произведения.


14.06.2023 г. Закриване на творческия сезон в ЛК
14.06.2023 г. Закриване на творческия сезон в ЛК