Срещи и изложби


14.10.2019 г. Посещение на изложба от църковни книги и предмети
14.10.2019г.

14.10.2019 г. Ученици от втори "Б" клас на СУ "Георги Брегов" с класен ръководител г-жа Цурева посетиха подредената в библиотеката изложба на църковни книги и предмети, предоставени на читалището от читалището в с. Величково.


14.10.2019 г. Посещение на изложба от църковни книги и предмети
14.10.2019 г. Посещение на изложба от църковни книги и предмети
14.10.2019 г. Посещение на изложба от църковни книги и предмети
14.10.2019 г. Посещение на изложба от църковни книги и предмети
14.10.2019 г. Посещение на изложба от църковни книги и предмети