Срещи и изложби


15.06.2022 г. Литературният клуб на гости в с. Главиница
15.06.2022г.

15.06.2022 г. Творците от литературния клуб "Алеко Константинов " при читалището посетиха село Главиница.Те гостуваха в дома на Стоя Пирдопска, която също е член на клуба. Поводът беше нейния 90 годишен рожден ден.
Стоя Пирдопска ни посрещна с усмивка, бодра, с бистър ум. През двора влизаме в дом, пълен със спомени. Снимки на стопанката през годините, снимки на семейството, картини, рисувани от съпруга й от годините прекарани в Тунис и много пъстри възглавнички по дивани и столове, изплетени от нашата домакиня.
След поздравленията от творците на клуба, поднесени от председателя му Петко Генуров и поздравленията от името на читалището, поднесени от секретаря Веска Минова, думата беше дадена на юбилярката. Тя разказа за своя живот и рецитира наизуст стихотворения.
Тодорина Гангова и Василка Велева от литературния клуб също поздравиха Стоя Пирдопска.
На рожден ден като на рожден ден - торта, свещички, спомени, щастливи мигове за нашата домакиня.
Пожелахме й да ни покани и да се съберем отново на стотния й рожден ден!


15.06.2022 г. Литературният клуб на гости в с. Главиница
15.06.2022 г. Литературният клуб на гости в с. Главиница
15.06.2022 г. Литературният клуб на гости в с. Главиница
15.06.2022 г. Литературният клуб на гости в с. Главиница
15.06.2022 г. Литературният клуб на гости в с. Главиница