Срещи и изложби


15.12.2017 г. Коледен концерт на ученици от ГШИ към читалището.
15.12.2017г.Програма на Коледния концерт на ГШИ »
15.12.2017 г. Коледен концерт на ученици от ГШИ към читалището.
15.12.2017 г. Коледен концерт на ученици от ГШИ към читалището.
15.12.2017 г. Коледен концерт на ученици от ГШИ към читалището.
15.12.2017 г. Коледен концерт на ученици от ГШИ към читалището.
15.12.2017 г. Коледен концерт на ученици от ГШИ към читалището.