Срещи и изложби


16.05.2016 г. Участие в концерт на ИС "Доминанта"
17.05.2016г.

ИС "Доминанта" взе участие в концерт по повод 70 годишния юбилей на главния художествен ръководител на Ансамбъл "Пазарджик" Атанас Чолаков и във връзка с 50 години негова творческа дейност.


16.05.2016 г. Участие в концерт на ИС
16.05.2016 г. Участие в концерт на ИС
16.05.2016 г. Участие в концерт на ИС