Срещи и изложби


18 май 2015 г. От далечна Башкирия получихме благодарности за малките художници
18.05.2015г.

Писателката Инна Начарова изпрати специални благодарности на малките художници от СОУ "Г. Брегов" илюстрирали нейната приказка "Невестулка". Благодарности получиха и секретарката на читалището Веска Минова и  учителката Анета Цурева за организацията и провеждането на конкурса за рисунка сред учениците на СОУ "Г. Брегов". Всяко дете получи и малко шоколадче, изпратено от писателката.
Благодарим на Инна Начарова, с която замисляме нови съвместни изяви.


18 май 2015 г. От далечна Башкирия получихме благодарности за малките художници
18 май 2015 г. От далечна Башкирия получихме благодарности за малките художници
18 май 2015 г. От далечна Башкирия получихме благодарности за малките художници
18 май 2015 г. От далечна Башкирия получихме благодарности за малките художници
18 май 2015 г. От далечна Башкирия получихме благодарности за малките художници