Срещи и изложби


19.04.2019 г. Концерт "Дъга от таланти"
19.04.2019г.

19.04.2019 г. Концерт "Дъга от таланти" с участието на балерините от балетна школа "Марина" с художествен ръководител Тони Райкова и ученици от класовете на Люся Тенева, Чавдар Ралчев, Георги Иванов, Илия Митрев.


19.04.2019 г. Концерт
19.04.2019 г. Концерт
19.04.2019 г. Концерт
19.04.2019 г. Концерт
19.04.2019 г. Концерт