Срещи и изложби


19.11.2019 г. Благотворителен концерт за читалището
19.11.2019г.

19.11.2019 г. Статия във в. "Знаме" по повод благотворителния концерт на читалището.


19.11.2019 г. Благотворителен концерт за читалището
19.11.2019 г. Благотворителен концерт за читалището
19.11.2019 г. Благотворителен концерт за читалището
19.11.2019 г. Благотворителен концерт за читалището