Срещи и изложби


20.11.2015 г. Творческа среща с Драгомир Шопов.
12.11.2015г.

20.11.2015 г. от 17.30 ч. Творческа среща с Драгомир Шопов в читалището.


20.11.2015 г. Творческа среща с Драгомир Шопов.
20.11.2015 г. Творческа среща с Драгомир Шопов.
20.11.2015 г. Творческа среща с Драгомир Шопов.
20.11.2015 г. Творческа среща с Драгомир Шопов.
20.11.2015 г. Творческа среща с Драгомир Шопов.