Срещи и изложби


21.03.2014 г. Изложба от детски рисунки
21.03.2014г.

На 21.03.2014 г. ученици от втори клас на ОУ "Стефан Захариев" оцветяваха красиво шаблони-рисунки, посветени на настъпващата Пролет. С тези пъстри картини подредихме изложба във фоайето на читалището.


21.03.2014 г. Изложба от детски рисунки
21.03.2014 г. Изложба от детски рисунки
21.03.2014 г. Изложба от детски рисунки
21.03.2014 г. Изложба от детски рисунки
21.03.2014 г. Изложба от детски рисунки